Het Waddengebied van Friesland is van een overweldigende schoonheid. Eb en vloed hebben hier nog vrij spel, voor ontelbare vogels is dit hun leef- en rustgebied. Zeehonden liggen op de talrijke zandbanken. Midden in de immense ruimte van de Waddenzee liggen de Friese eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Parels om te bezoeken en te genieten van het typische eiland gevoel. Ja, het Waddengebied is een verrassend deel van Friesland, rijk aan cultuur en spectaculaire festivals.

Waddengebied heeft eigen cultuur

Overigens omvat het Waddengebied meer dan allen zee en eilanden, ook de kuststrook tussen Harlingen en Lauwersoog mogen we hier toe rekenen. Vergeten dorpjes als Paesens en Moddergat zijn vanouds vissersdorpen met een rijke geschiedenis, maar ook het verrassend mooie Nationale Park ‘Lauwersmeer’ is zeker een bezoek waard. Het Waddengebied van Friesland heeft door de eeuwen heen zo een eigen cultuur gecreëerd. Hoogtijd om deze nu of in 2018 te ontdekken!

Top 5 activiteiten Waddengebied Friesland

  1. Demonstratie reddingsboot Ameland (mét paarden!)
  2. Wandeling door ‘het Noorderleeg’ + bezoek Seedykster Toer
  3. Leeuwarden 2018 combineren met ‘Oerol’ op Terschelling
  4. Bezoek aan de binnenstad en haven van Harlingen
  5. Het Nationaal Park ‘Lauwersmeer’ ontdekken + verse vis eten!

(NB. Deze pagina zal continu worden bijgewerkt, zeker als het programma rondom Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 meer definitief wordt.)

Accommodatie en bedrijven
in het Friese Waddengebied

Klipper-huren-Leeuwarden-Friesland-Harlingen-2018
Hotel-Terschelling-vakantie-Leeuwarden-2018